Veci
o ktorých
premýšľame

The case for SQL

June 07, 2024

Are you building a new app or service?
Are you wondering how and where to store data?
Let me tell your our experience.

Run code on schedule

May 29, 2024

Do you want to automate common worklows?
Do you need to send weekly reminders?
Do you require monthly sales totals?
Is it something else for each customer?

Kto sú Zebry

May 16, 2024

Na jeseň 2023 začalo občianske združenie Cesta von rozbiehať svoj nový program Zebra a my sme ich podporili hneď od začiatku.

Vývoj softvéru pre program, ktorý sa spúšťa, neustále mení, prispôsobuje a hľadá, je zaujímavá výzva.

Apka Úsmev od Inuko

May 07, 2024

V predošlých blogoch sme vám priblížili aplikácie, ktoré sme vytvorili pre mimovládne organizácie, respektíve neziskovky. Medzi nimi sa najviac vynímali naše apky pre organizáciu Cesta von, ktorá po celom Slovensku pomáha marginalizovaným komunitám, aby sa dostali z pasce chudoby a aby pre ďalšie generácie zabezpečili lepší život.

Is your app fresh?

May 03, 2024

Do your users run the latest version of your webapp?
Do they see the latest and greatest data?
Do they have the fix for that nasty bug?

Inuko cloud overview

April 26, 2024

Inuko Cloud is the software that hosts apps for customers (or tenants).
New customers can easily sign-up, for one or more apps.
Additionally each app can be customized individually per customer.
How does it work? Where does it work? Let's explore.

Run untrusted Javascript

April 18, 2024

Cost-saving, high performance and easy maintenance.
This are just a few of the benefits of multi-tenant SaaS apps.
But today we shall talk about one of the problems.
How to change the app behavior for a single client.

Or in other words can we safely run untrusted code on the server?

Apka pre projekty

April 10, 2024

Nepotrebujem CRM.
Chcem len zoznam úloh, s ktorými môžem ja a moji ľudia pracovať.
A nahrajte nejaké dokumenty.
A priložte cenník a pošlite cenovú ponuku.
Môžem dostať aj nejaké pripomienky?

Interactive charts manual

April 02, 2024

A chart manual for Inuko apps.
Interactive charts are available for any list of records in the app. That means, that any time you see a list of records in the app,
you can also have a visual chart representation of them.

From web to mobile app

March 28, 2024

You want a mobile app.
And you have a great web app optimized for mobile web.
Or you are just planning your app strategy.
In both cases you should consider a single approach to web and mobile.
How? With Capacitorjs.

Sign in with Apple

March 21, 2024

A frictionless sign-up and sign-in experience has many benefits.
Once a user is ready to try our app, don't lose them in the sign up procedure.
Once a user starts using our app, don't lose them becuase they forgot their login.
Multifactor and not reusing passwords keeps user's data safe.

Web apps without browsers

March 15, 2024

Does the title sound like a contradiction?
Is that possible to so? Is it magic?
Why would you do that?
Will it work in offline?
Continue reading to find out.

Hodina slovenčiny s Amalkou

March 05, 2024

Tretím úspešným programom Cesty von je program jazykovej podpory Amal, ktorý rozvíja najmä komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku u omám a rodičov z komunít a to aj vďaka prepojeniu ľudí z majority a minority, ktorí by sa možno inak nikdy nestretli…

Get paid in QR

March 01, 2024

No, not in pixels, in euros.
No, not with credit card.
Yes with phone.

Web apps + Sharepoint

February 15, 2024

What are the advantages in integrating your web app with MS Sharepoint?
No need to spend on storage or pay for data transfers.
No need to think about backups or access permissions.

Delighted users, because everything is in one place.
Nothing to locate, copy or sync.

Apka pre vzdelanie

February 01, 2024

Ak je váš plán na jeden rok, zasaďte ryžu.
Ak je váš plán na desať rokov, vysádzajte stromy.
Ak je váš plán na sto rokov, vzdelávajte deti.
(Confucius)

Reacting to server events

January 26, 2024

Browser requests and the server responds.
This has been the norm for decades.
And still applies to modern web-apps.

Blobs for fun and profit

January 19, 2024

A picture is worth a thousand words.
But it is also worth a million bytes.
Let's look at how we can utilize Azure Blobs for efficient multimedia and document storage.

Authentication for multi-tenant SaaS

January 12, 2024

Securing user data is today an absolute must.
Users want privacy and laws required it.
Still we hear about breaches and stolen passwords.
What can we do about it?

Generating MS Word files

December 28, 2023

It is almost a rite of passage, a sign your software is all grown up when you add reporting functionality.
Like an invoice file, a customer report, or an employee document. Anytime we need the data from our system to be presented, printed or processed we need data in the form of a document.

Zoznámte sa Filipom

December 13, 2023

Program Filip je rozčlenený do štyroch kategórií, pričom každá sa venuje inej oblasti, v ktorej potrebujú ľudia z vylúčených komunít pomôcť – bývanie, riešenie dlhov, zamestnanie a finančný cieľ. Každá rodina zapojená do programu Filip dostala mentora, s…

Aplikácie Inuko pomáhajú aj na ceste von z chudoby

December 12, 2023

Okrem apiek a biznisu by sme vám chceli priblížiť aj inú činnosť, do ktorej sme sa v priebehu roka zapojili. Nejde len o technológiu, ale najmä o ľudí. A o tom, ako rozvíjať schopnosti tých, ktorí sú na okraji záujmu spoločnosti…

Let's make a simple blog

December 04, 2023

Separating content from code is always a good idea. Therefore, let's explore how to do that in a GatsbyJS website. Without any external data sources.

External content for GatsbyJS

November 24, 2023

Let's build a static website with external content. In this post I will show you how you can static-render data from any data source with GatsbyJS.

Let's make a Web site

November 20, 2023

It has been never easier to create a great looking and performant website than it is today. There is an abundance of options that you can choose from, whether you are a novice or a front end pro. With all the options comes, what the germans nicely call "Die Qual der Whal". Or in english what is the best solution for me.