February 01, 2024

Apka pre vzdelanie

Ak je váš plán na jeden rok, zasaďte ryžu.
Ak je váš plán na desať rokov, vysádzajte stromy.
Ak je váš plán na sto rokov, vzdelávajte deti.
(Confucius)

Motivácia

Mojím pevným presvedčením je, že deti sú budúcnosťou a neexistuje nič hodnotnejšie ako dať im vzdelanie.
Boli sme preto velmi radi, keď sme dostali žiadosť vytvoriť apku pre vyučujúcich.

Poviem vám preto viac o apke, ktorú sme vytvorili pre jednu online školu.
Keď sa chystáme tvoriť apku, vždy začíname s najdôležitejšou otázkou.
Kto je jej užívateľom?

Teacher

Užívatelia

Po prvé – kto sú zamýšľaní užívatelia?
V tomto prípade sú to vyučujúci.

  1. Učitelia, ktorú vedú online triedu pre skupinu študentov.
  2. Asistenti, ktorí sa po vyučovaní venujú individuálnym študentom a prechádzajú si s nimi lekcie.
  3. Manažéri, ktorí sú zodpovední za organizáciu vecí.
  4. Učitelia, ktorí píšu a aktualizujú učebné materiály.

Všetci títo vyučujúci majú spoločný cieľ, a tým je dať študentom vzdelanie.
Každý typ užívateľa má však samozrejme trochu odlišnú časovú škálu a na starosti inú skupinu.

Preto si teda položíme druhú najdôležitejšiu otázku:)

Students

Čo potrebujú učitelia?

Časový manažment

Školy majú väčšinou predvídateľné a fixné rozvrhy.
Zistili sme však, že zdieľaný kalendár so všetkými triedami má v praxi veľkú hodnotu.
Najmä keď sa začína nový cyklus (napr. semester) a časový rozvrh ešte nie je v pamäti.
Alebo keď musí učiteľ niekoho zastupovať v inej triede.
Niekedy sa hodiny musia presúvať kvôli prázdninám alebo nepredvídateľným okolnostiam (napr. chrípkové prázdniny).
Alebo sa nejaká hodina aj môže zrušiť.

Veci sa menia a my sa musíme prispôsobovať.
Mať preto k dispozícii centrálne miesto, kde môžeme vidieť všetko, čo sa deje, je veľmi praktické.

Calendar

Manažment obsahu

Učiteľ si musí na hodinu pripraviť veľa vecí.
Naša apka (ani žiadna apka) nemôže pomôcť so všetkými.
Jednou z vecí, s ktorými vieme pomôcť, je mať poruke všetok relevantný obsah pre danú vyučovaciu hodinu.

Tým pádom vás delí len jeden klik od všetkých vyučovacích materiálov pre hodinu.
Či už je to hlavný obsah pre hodinu.
Alebo hodinový plán či navrhované cvičenia.
Alebo video z rovnakej hodiny v minulosti.

Aby sme učiteľom uľahčili prípravu materiálov na hodinu, prepojili sme apku s MS Sharepoint.
Týmto spôsobom sa nič nemusí kopírovať alebo hľadať, namiesto toho máte k dispozícii jediný zdroj.

Content

Spätná väzba a zlepšovanie sa

Všetci učitelia chcú zlepšovať svoje schopnosti a čo najlepšie prispôsobiť hodiny danej skupine študentov.
Aby sme im pomohli, vytvorili sme veľmi jednoduchú funkciu na poznámky o spätnej väzbe.
Takto si môže každý učiteľ po každej odučenej hodine zapísať spätnú väzbu.
Čo najlepšie fungovalo počas hodiny? Aké boli témy alebo cvičenia, s ktorými sa študenti najviac potrápili?

Zistili sme tiež, že to nie sú len učitelia, ktorí majú z tohto osoh.
Samozrejme je dobré prejsť si poznámky pred ďalšou hodinou.
Ale čo ak bude na ďalšej hodine vyučovať niekto iný?
Alebo majú študenti individuálnu hodinu so svojím asistentom?
Títo učitelia môžu využiť informácie tak, aby dávali dokopy zmysluplný celok.

Lesson

Pokrok študentov

V konečnom dôsledku sme vytvorili apku na podporu študentov na ich ceste ku vzdelaniu.
Preto je jednou z dôležitých funkcií sledovať dochádzku študentov a ich pokrok.

Attendance

Spolupráca

Čo je najlepším aktivátorom / základom pre spoluprácu?
Je to jednoducho mať centrálne miesto na sledovanie hodín so všetkými informáciami o čase, obsahu, spätnej väzbe a pokroku študentov.

Učitelia sa môžu rýchlo prispôsobiť zmenám v rozvrhu alebo dochádzke študentov.
Ak treba, obsah hodín sa môže modifikovať “za jazdy”, podľa spätnej väzby.

Je ale tiež možné sledovať kontext a celkový obraz.
Aké robí ktorý študent pokroky na hodinách.
Či potrebuje prídavnú pomoc, a ak áno, akú konkrétne.

Individual Lesson

Pre lepšiu budúcnosť

Sme veľmi radi, že sme dostali možnosť vytvoriť takúto apku.
Ak máte pocit alebo si myslíte, že potrebujete niečo podobné, dajte nám prosím vedieť. Veľmi radi vám pomôžeme.

Veľa šťastia s vyučovaním!