May 16, 2024

Kto sú Zebry?

Na jeseň 2023 začalo občianske združenie Cesta von rozbiehať svoj nový program Zebra a my sme ich podporili hneď od začiatku.

Vývoj softvéru pre program, ktorý sa spúšťa, neustále mení, prispôsobuje a hľadá, je zaujímavá výzva.

Veľkou výhodou je, že aj v pomerne búrlivom počiatočnom období majú pracovníci v apke podporu a získané dáta sa nestratia. Práca na papieri či v Exceli by premenila tvorivý chaos na neproduktívne písanie dokumentov, ktoré by sa nakoniec aj tak stratili.

Nevýhodou je, že používatelia si musia pravidelne zvykať na zmeny nielen v programe, ale aj v aplikácii. Pozitívny postoj ľudí k zmenám možno podporiť aktívnym využívaním ich spätnej väzby. To z nich robí súčasť zlepšovania, nie len pasívnych prijímateľov zmien. Komunikácia je kľúčová. V prípade programu Zebra, kde sú tímy geograficky oddelené a nie je možné si každý deň sadnúť spolu za jeden stôl, je jasná komunikácia zmien nevyhnutná.

Kto sú Zebry? Tínedžeri vo veku 11-19 rokov z chudobných osád, ktorí môžu vďaka Ceste von tráviť svoj voľný čas zmysluplne a bezpečne. Cesta von zabezpečila priestory v blízkosti vylúčených komunít, Zebra kluby, v ktorých ponúka mladým ľuďom štruktúrovaný rozvojový program, ale aj čas na doučovanie či voľnočasové aktivity.

Students

S deťmi v Zebra kluboch pracujú lídri a líderky – vždy dvaja mladí dospelí, žena a muž, pochádzajúci priamo z danej komunity. Cesta von tak podobne ako pri Omame rozvíja samotných obyvateľov chudobných komunít, ktorí získavajú pracovné skúsenosti a vďaka svojim mentorkám osobnostne rastú. Mentorky sú ženy zo strednej triedy z okolitých miest, na ktoré sa lídri môžu v prípade potreby obrátiť. Spolu s nimi hodnotia svoju prácu a získavajú podporu v zlepšovaní sa. Lídri a mentorky sú podporovaní programovou manažérkou a koordinátorkou z centrály v Bratislave a tiež počas návštev klubov.

Pravidelný program v Zebra kluboch sa skladá z rozvojových skupinových aktivít, voľnočasových aktivít, tichého času, ale aj príležitostných výletov, besied so zaujímavými osobnosťami, či komunitných projektov. Skupinové aktivity vedú lídry a líderky podľa vopred pripravenej metodiky a ich cieľom je rozvíjať životné zručnosti, postoje a osobné zdroje mladých ľudí v oblastiach ako finančná gramotnosť, zdravé vzťahy, zodpovedné rodičovstvo a iné. Počas tichého času sa môžu mladí ľudia venovať prípave do školy, či hraniu spoločenských hier a čítaniu. Môžu aj iba tak ležať a oddychovať v bezpečnom a príjemnom prostredí. Počas tichého času prebieha tiež individuálne online doučovanie, vedené dobrovoľníkmi, cez počítače nachádzajúce sa v kluboch. Doučuje sa to, čo dieťa aktuálne potrebuje. Voľnočasové aktivity sú pestré, patria sem hry, ale aj tanec, spev, hra na hudobné nástroje, samozrejme futbal a iné športy.

Na čo slúži aplikácia?

Aplikácia má funkcie pre každú rolu používateľa.

Dochadzka

Lídri a líderky

Kalendár aktivít, umožňuje lídrovi plánovať aktivity a zaznamenávať ich výsledky. Aktivity sú rôzneho typu, okrem práce s mládežou sú to aj osobné aktivity ako mentoring a pracovné porady. Okrem toho si lídri zapisujú do kalendárov aj dovolenky. Počas aktivít, kde sa pracuje s mládežou, im aplikácia umožňuje zaznamenávať ich dochádzku, alebo čo konkrétne chlapec alebo dievča robil. Napríklad či hral futbal, alebo sa učil hrať na gitaru. Aplikácia navyše umožňuje pridávať fotografie z aktivity pár kliknutiami. Pripomienky slúžia ako externá pamäť pre mentorky a sledujú, či sú informácie z aktivít vyplnené správne. Intervízia je formulár so zoznamom otázok, ktorý pomáha lídrom sa zamyslieť nad dokončenými aktivitami a pomáha identifikovať, čo funguje dobre a kde sú príležitosti na zlepšenie.

Students

Mentorky

Majú svoj kalendár aktivít – podobne ako lídri plánujú a zaznamenávajú výsledky. Na rozdiel od lídrov nesledujú dochádzku mladých, ale podporujú a pomáhajú pri jej vyplňaní lídrom.

Manažérky

Rovnako ako mentorky aj ony sledujú kalendáre a pripomienky lídrov. Organizujú aktivity - porady a spolupracujú s tímom Inuko na tvorbe aplikácie. Aplikácia pre nich vytvára aj rôzne štatistiky. Najdôležitejšia je dochádzka detí a mladých ľudí ako aj zamestnancov – lídrov a mentoriek. Manažérky pomocou aplikácie nahrávajú a upravujú údaje o deťoch a pridávajú nové typy aktivít.

"Vďaka Inuko apke máme lepší prehľad o aktivitách programu Zebra, ktoré sa súbežne dejú na rôznych miestach Slovenska. Zbiera a ukladá nám potrebné dáta ako fotografie, dochádzku detí aj zamestnancov, či intervízie lídrov, čo oceníme najmä pri evaluácii programu. Najlepšie je, že máme všetko na jednom mieste."
Soňa Tatić Programová koordinátorka

Reminders

Tím Inuko

Používa Inuko.cloud platformové nástroje na vývoj apky - riešenie problémov a vytváranie nových funkcií. Monitoruje používateľské a automatické chybové hlásenia z aplikácie.

Program Zebra dokonale zapadá do vízie Cesty von. Po programoch Omama a Filip, ktoré sa venujú deťom v útlom veku, respektíve dospelým, prichádza program pre tínedžerov. Program Zebra dáva mladým ľuďom v kritickom období ich života priestor a podporu pre ich rozvoj. Aby pevne vykročili na cestu z chudoby.

Každý človek, ktorý sa dostane z chudoby vďaka podpore programov Cesty von, sa stáva vzorom pre ostatných. Ukazuje, že cesta von je možná a že na ceste čaká veľa ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť.

V Inuko sme veľmi radi, že môžeme podporiť Cestu von a prostredníctvom nich aj mladých ľudí. Tešíme sa na deň, keď sa prvý z nich u nás zamestná ako dizajnér, programátor, predajca alebo marketér.