December 12, 2023

Aplikácie Inuko pomáhajú aj na ceste von z chudoby

Okrem apiek a biznisu by sme vám chceli priblížiť aj inú činnosť, do ktorej sme sa v priebehu roka zapojili. Nejde len o technológiu, ale najmä o ľudí. A o tom, ako rozvíjať schopnosti tých, ktorí sú na okraji záujmu spoločnosti. Pri rozmýšľaní kde všade uplatniť naše “itečkárske schopnosti” a ich prostredníctvom prispieť k nejakej záslužnej a pozitívnej činnosti, sme minulú jar náhodou narazili na neziskovú organizáciu Cesta von, ktorá sa venuje chudobným ľudom vo vylúčených rómskych komunitách na strednom a východnom Slovensku. A nadviazali sme spoluprácu.

Title

Kľúčom je vzdelanie

Keďže nám je dlhodobo jasné, že vzdelanie je kľúčom ku všetkému v živote, oslovila nás snaha neziskovky Cesta von rozvíjať práve túto oblasť v chudobných osadách. Lebo iba poskytnutím dostatočného vzdelania majú ľudia šancu uplatniť sa vo svete. A s tým poskytovaním treba začať čo najskôr a u tých najpovolanejších – u detí a mladých mám, pretože prvých 1000 dní má na život človeka zásadný vplyv. Rozhodli sme sa preto prispieť tým, čo vieme najlepšie – podporou v oblasti IT, aby aj táto organizácia vedela naskočiť na vlak nových trendov a zjednodušila si tak fungovanie a ušetrila čas pri svojej práci s rómskou komunitou. Náš záujem sa stretol s veľmi pozitívnou odozvou a dnes je Inuko tak trochu súčasťou Cesty von. Vytvorili sme pre nich dve aplikácie (pozrite ďalej), pomocou ktorých môžu vykonávať svoju prácu praktickejšie ako cez excelové sheety, pričom tieto apky podporujú dva programy tejto neziskovky.

Program Omama

Najskôr ale niekoľko slov o Omame. Omama je prvý program Cesty von, ktorý sa zameriava na podporu mladých rómskych mamičiek a ich malých detí. Cieľom je týmto deťom poskytnúť čo najlepší štart do života, aby sa neskôr vedeli zaradiť do spoločnosti a stať sa jej plnohodnotnou súčasťou. Rómske deti – a ich mamy – sú totiž v mnohých prípadoch znevýhodnené, keďže žijú v chudobných osadách a chýbajú im mnohé návyky, ktoré sú majoritnej populácii vlastné. V rámci programu ženy priamo z chudobných komunít (ktoré dostali prezývku omamy) preto učia mamičky ako správne rozvíjať ich deti už od narodenia. Dostanú tak základy, na ktorých môžu neskôr v škôlke a škole stavať. S pomocou mentorov a odborníkov sa im otvárajú nové možnosti, o akých predtým ani nevedeli, a ktoré im pomáhajú lepšie sa uplatniť. To je najzákladnejším motívom tejto činnosti, ku ktorej sme sa pridali. Cesta von z chudoby totiž vedie cez vzdelanie. Nielen v starostlivosti o deti, ale aj v iných oblastiach.

Filip a Amal

Program Omama bol v čase nášho “príchodu” už dobre rozbehnutý. V čom ale ľudia z Cesty von potrebovali pomoc boli ďalšie programy, ktoré pomáhajú rozvíjať schopnosti ľudí v marginalizovaých osadách. K týmto programom – nazvaných Filip, Amal a Zebra – sme vytvorili apky, ktoré vám trochu priblížime spoločne s náplňou týchto programov.