Apky,
ktoré čakajú
na Vás

Project

 • Táto apka je Váš minimálny pracovný denník.

 • Plánujte úlohy a zaznamenávajte výsledky. Pridajte dátumy, poznámky, fotografie a súbory - podľa potreby.

 • Priraďte úlohy k projektom a projekty zákazníkom.

 • Zapište € ku každej úlohe a automaticky generujte objednávky a faktúry za dokončené práce ako pdf.

 • Klientsky portál. Otvorte apku klientom a partnerom. Môžete zdieľať fotografie a klienti môžu pridať komentáre. Odosiela upozornenia na zmeny automaticky.

 • Funguje na telefóne aj počítači.

 • Pre Vás osobne alebo pre tím.

 • Minimálne a ľahko rozšíriteľné

Zistite viac

Manažment prípadov

 • Jednoducho vytvárajte a delegujte prípady určeným pracovníkom alebo členom tímu.

 • Stanovte si jasné ciele a zámery pre každý prípad, čo umožní efektívne sledovanie pokroku a dokončenia.

 • Bezproblémovo plánujte aktivity prípadu s možnosťou buď rýchlo nastaviť schôdzky alebo zostaviť preddefinované plány aktivít pre zjednodušený pracovný tok.

 • Získajte prehľadnú vizualizáciu dokončených činností, prípadov a cieľov prostredníctvom intuitívnych a komplexných panelov, ktoré uľahčujú informované rozhodovanie a analýzu.

 • Umožnite pracovníkom nahrávať, ukladať a pristupovať k relevantným súborom a dokumentom priamo v každom prípade.

 • Implementujte automatické upozornenia a pripomienky, aby ste zainteresované strany informovali o dôležitých aktualizáciách, termínoch alebo míľnikoch.

 • Robustné možnosti vytvárania správ, ktoré používateľom umožňujú vytvárať vlastné správy o stave prípadov, trendoch a metrikách výkonu.

 • Funguje s telefónmi, tabletmi, počítačmi Mac a PC.

Zistite viac

Apka pre Vzdelávanie

 • Efektívna správa času: Poskytuje zdieľaný kalendár na plánovanie tried a riadenie zmien, zlepšuje organizáciu a prispôsobivosť.
 • Zjednodušená správa obsahu: Ponúka jednoduchý prístup k učebným materiálom, plánom tried, cvičeniam a minulým lekciám, čím skracuje čas prípravy a zaisťuje relevantnosť obsahu.
 • Nepretržitá spätná väzba a zlepšovanie: Umožňuje učiteľom poskytovať spätnú väzbu po každej hodine, čím uľahčuje neustále zlepšovanie vyučovacích metód a poskytovania obsahu.
 • Sledovanie pokroku študentov: sleduje dochádzku a poznámky o pokroku, čo umožňuje pedagógom sledovať rozvoj študentov a poskytovať cielenú podporu.
 • Vylepšená spolupráca: Centralizuje informácie o triede pre rýchle úpravy a umožňuje pozorovanie pokroku študentov, podporuje spoluprácu medzi pedagógmi a optimalizuje prístupy k vyučovaniu.
Zistite viac

Sledovanie činností

 • Manažujte svoj čas, aj čas vášho tímu
 • Flexibilný displej s pracovným dňom, týždňom alebo aj mesiacom
 • Farebne odlíšené typy aktivít / činností
 • Neobmedzené typy aktivít, napríklad stretnutie, tréning, administratíva, skupinové stretnutie.
 • Zobrazenie všetkých vašich aktivít a programu na jednom mieste vďaka integrácii Microsoft Exchange
 • Alebo naopak, váš obchodný program môžete vidieť vo vašom telefónnom kalendári
Vyskúšajte zadarmo

Zákaznícky manažment

 • Štandardný klientsky manažment zahŕňa databáza zákazníkov, kontaktov a produktov
 • Zavolajte svojmu kontaktu alebo si naštartujte navigáciu k zákazníkovi jedným klikom
 • Rozšíriteľné úložisko dát, ktoré môže modelovať potreby vašej organizácie
 • Neobmedzené kategórie metadát od jednoduchého textu po vybratie adresy z mapy
 • Neobmedzené typy činností so zákazníkmi
 • Intuitívne filtrované zoznamy
 • Špecializované formuláre, kalendáre, tabuľky a mapy
Vyskúšajte zadarmo

Manažment zamestnancov

 • Zbierajte informácie od vašich zamestnancov cez personalizované formuláre, ktoré sa automaticky uložia v databáze
 • Využívajte dokumetové šablóny od Microsoft Wordu
 • Generovanie a distribúcia hromadných dokumentov – napríklad aktualizácia kontraktov zamestnancov celej spoločnosti v priebehu sekúnd
 • Prispôsobte si databázové modely štruktúre vašej organizácie prostredníctvom jednoduchého pridania nových polí a kontaktov
 • Bezproblémová integrácia s Microsoft SharePoint pre účinné uloženie dokumentov
Vyskúšajte zadarmo

Pravidlá biznisu - o krok vpred

 • Zaveďte proaktívne pravidlá
 • Nastavte si automatické pripomienky na kontaktovanie zákazníkov najvyššej kategórie
 • Naplánujte si pravidelnú aktualizáciu obsahu pre blogy a sociálne médiá, aby ste ostali na očiach
 • Nastavte si pripomienky pre zasielanie faktúr klientom v špecifických intervaloch, aby ste si udržali konzistentný cash-flow
 • Nastavte si notifikácie na údržbu vybavenia, aby ste sa vyhli nečakaným poruchám
 • Jednoduché nástroje na monitorovanie a sledovanie dodržiavania pravidiel
 • Systém odmeňovania pre zamestnancov, ktorí dôsledne dodržujú proaktívne pravidlá
Vyskúšajte zadarmo

Predaj

 • Ľahko vytvorte profesionálne a prispôsobiteľné kvóty a ponuky, ktoré presne reflektujú vaše produkty a služby
 • Umožnite flexibilitu v cenových štruktúrách, vrátane zliav, daní a variabilného naceňovania, aby ste sa prispôsobili rozličným zákazníckym potrebám a požiadavkám.
 • Vytvorte faktúry automaticky založené na prijatých kvótach, čím znížite riziko chýb a zabezpečíte presné a včasné vyúčtovanie.
 • Pošlite faktúry s akýmikoľvek dátami, obrázkami, QR kódmi, aké potrebujete.
Vyskúšajte zadarmo